Quina diferència hi ha entre un Mufti, un xeic, un Mullah, un Ayatollah i un Imam?


Resposta 1:
  • Mullah: Mullah és la paraula que s’utilitza en lloc de la paraula Molvi o Molai que ha estudiat i ha obtingut un títol als camps d’Hadith, Tafseer i Fiqh de qualsevol autèntica Jamia o Madrassah (Universitat de Ciències Islàmiques) posseeix un "Sanad" o digui. 'Ijazat-e-Hadees'. Algunes d'aquestes institucions són ben conegudes són Jamiaat-ul-Azhar i Darul-Uloom Deoband.
  • Mufti: Una persona que després de llicenciar-se com a Molvi, ha tingut la seva especialització més especialitzada en un camp com Fiqh, Història, etc. Un Mufti és capaç de donar un veredicte autoritzat per escrit sobre qualsevol dels problemes islàmics que li van ser atents, que només la majoria de les vegades en què el Mufti s’associa a qualsevol dels coneguts Dar-ul-ifta. Dar-ul-ifta és la institució autoritzada per escriure i publicar veredicis sobre qüestions islàmiques de tota naturalesa. Grand Mufti és el Mufti més ben classificat en un Dar-ul-ifta, com el jutge en cap, a un tribunal.
  • Sheikh: La paraula "Sheikh" és només un títol honorífic per a algú, com "La seva Alteça" o "La seva excel·lència". Es pot utilitzar per qualsevol persona respectada. Els àrabs i els sud-asiàtics ho fan servir en la seva vida diària només per cridar a ancians o a algú que respectin. De la mateixa manera que els homes anglesos fan servir "Sir". En referència al to de la vostra pregunta, reconec que vols saber sobre un xeic islàmic. Bé, benvolguts, els islàquics islàmic formen part de dues grans categories. 1- Un erudit islàmic, al món àrab (on visc perquè ho sé), els àrabs utilitzen el títol de xeic en lloc del molvi o de mufti per als musulmans que pertanyen a aquestes categories.2. Els seguidors l'utilitzen per referir-se cap al seu professor en el sofisme, sobre les mans de qui han fet bay'ah (jurament). Generalment es diu com "Ell és el meu xeic, jo sóc esquer d'ell". El xeic és un musulmà que inicia o continua (actualment) una determinada tariqa / silsila (escola de pensament en el sofisme). Alguns dels exemples destacats són el xeic Junaid Baghdadi o el xeic Abdul Qadir Jilani que van iniciar l’ordre Qadiriyya que es basa fortament en l’adhesió als fonaments de l’islam. Imam: l'imam és un estat de lideratge.

Resposta 2:

L’imam és qui dirigeix ​​l’oració, Tan bon punt s’acaba la pregària, deixa de ser un imam. La gent també utilitza el terme per a alguna persona apresa reconeguda, no sé per què. Mufti és algú que ha tingut formació en la jurisprudència islàmica, per falta d'una paraula millor. Mufti és qui estima fer la vida miserable per al musulmà comú. En aquest sentit, els muftis potser són equivalents als rabins entre els jueus. Mullah i un altre terme similar, Maulvi, s'utilitzen per a un tipus de guardià de mesquites. Aquesta persona serveix de l’imam en els moments de pregària i sol ensenyar als nens a llegir correctament l’Alcorà amb una pronunciació correcta. A l'Afganistan, Mullah sembla ser un terme més venerat que altres països. El xeic és només un terme de respecte. De vegades s'utilitza per a una persona gran. Igual que en altres idiomes, es poden utilitzar els mateixos termes amb diferents connotacions en diferents països i cultures. L’aiatollah és només un terme xiïta. Potser una persona xiïta pot explicar què vol dir.

Notes addicionals: El meu missatge ha estat escrit originalment com a resposta fa molt de temps. Ara vaig pensar que podria ser adequat afegir-lo a la resposta amb contingut addicional. 16/06/2015

Cap d’aquestes posicions va existir durant el temps del Profeta i el període immediatament posterior. De la mateixa manera que en el judaisme i el cristianisme, la gent va començar a fer-se preguntes més profundes i les persones coneixedores van començar a respondre amb respostes elaborades. Poc després, van aparèixer títols, com Mufti, per a qui pogués proporcionar una resposta més lògica i clara (normalment anomenada "fatwa" o una sentència religiosa) Al cap de poc, es van formalitzar aquestes posicions, d'aquí el terme Grand Mufti. Als països musulmans, les sentències dictades pels oficials de Mufti tindrien un pes important i es recolzaven en arguments dels textos religiosos.

Les persones i els estudiosos pensant lògicament són, sens dubte, un gran actiu per a qualsevol societat o comunitat religiosa. Però hem de recordar que totes les coses amb un front brillant també tenen una part posterior. Les persones amb poder i títols són igual de fal·libles que els plebeus.

Fer la prohibició de conduir un cotxe per part d'una dona a l'Aràbia Saudita. Evidentment, es basava en una (fatwa), una sentència d'un Mufti, i era la llei de la terra fins fa poc. Finalment, el país ho ha vist com totalment sense mèrits i l’ha abolit.

Els cristians van aprendre aquestes lliçons en l'època de Martin Luther. Els musulmans han forjat bona part al dogma religiós i estem destinats a viure amb això.


Resposta 3:

L’imam és qui dirigeix ​​l’oració, Tan bon punt s’acaba la pregària, deixa de ser un imam. La gent també utilitza el terme per a alguna persona apresa reconeguda, no sé per què. Mufti és algú que ha tingut formació en la jurisprudència islàmica, per falta d'una paraula millor. Mufti és qui estima fer la vida miserable per al musulmà comú. En aquest sentit, els muftis potser són equivalents als rabins entre els jueus. Mullah i un altre terme similar, Maulvi, s'utilitzen per a un tipus de guardià de mesquites. Aquesta persona serveix de l’imam en els moments de pregària i sol ensenyar als nens a llegir correctament l’Alcorà amb una pronunciació correcta. A l'Afganistan, Mullah sembla ser un terme més venerat que altres països. El xeic és només un terme de respecte. De vegades s'utilitza per a una persona gran. Igual que en altres idiomes, es poden utilitzar els mateixos termes amb diferents connotacions en diferents països i cultures. L’aiatollah és només un terme xiïta. Potser una persona xiïta pot explicar què vol dir.

Notes addicionals: El meu missatge ha estat escrit originalment com a resposta fa molt de temps. Ara vaig pensar que podria ser adequat afegir-lo a la resposta amb contingut addicional. 16/06/2015

Cap d’aquestes posicions va existir durant el temps del Profeta i el període immediatament posterior. De la mateixa manera que en el judaisme i el cristianisme, la gent va començar a fer-se preguntes més profundes i les persones coneixedores van començar a respondre amb respostes elaborades. Poc després, van aparèixer títols, com Mufti, per a qui pogués proporcionar una resposta més lògica i clara (normalment anomenada "fatwa" o una sentència religiosa) Al cap de poc, es van formalitzar aquestes posicions, d'aquí el terme Grand Mufti. Als països musulmans, les sentències dictades pels oficials de Mufti tindrien un pes important i es recolzaven en arguments dels textos religiosos.

Les persones i els estudiosos pensant lògicament són, sens dubte, un gran actiu per a qualsevol societat o comunitat religiosa. Però hem de recordar que totes les coses amb un front brillant també tenen una part posterior. Les persones amb poder i títols són igual de fal·libles que els plebeus.

Fer la prohibició de conduir un cotxe per part d'una dona a l'Aràbia Saudita. Evidentment, es basava en una (fatwa), una sentència d'un Mufti, i era la llei de la terra fins fa poc. Finalment, el país ho ha vist com totalment sense mèrits i l’ha abolit.

Els cristians van aprendre aquestes lliçons en l'època de Martin Luther. Els musulmans han forjat bona part al dogma religiós i estem destinats a viure amb això.