Quina diferència hi ha entre un enginyer en mecatrònica i un enginyer en electrònica?


Resposta 1:

En primer lloc, voldria començar per una paraula anomenada "Multi Physics"

La física té les seves arrels en moltes assignatures com electrònica, elèctrica, mecànica, civil, etc. i totes són interdisciplinàries.

La interacció entre una física i una altra converteix un tema nou, per exemple

Electrònica + Mecànica = Mecatrònica

Electrònica + Instrumentació = PROP etc

L'enginyer electrònic pot fer-ho

  1. Sistemes incrustats Disseny de circuit analògic Disseny VLSI (disseny de xip) Telecomunicacions (senyals i sistemes)

En arribar a la mecatrònica, ha de tractar amb la interacció de la física mecànica amb l'electrònica, per exemple

  1. Guia dels moviments mecànics i les seves interaccions per a robots robotitzats automàtics Robots industrials automàtics per canviar / transferir la mercaderiaRots per tallar / tallar objectes Automàtics Sistemes integrats que funcionen bàsicament en senyals mecànics com impacte i distància convertits en senyals elèctrics. Sistemes Dispositius de control de gran escala. Dispositius Nano que es poden inserir al cos

Fins i tot un enginyer electrònic pot fer totes les tasques anteriors. Però un enginyer en mecatrònica entendrà millor les interaccions mecàniques i excel·lirà en les àrees anteriors.


Resposta 2:

La mecatrònica és una combinació d’enginyeria mecànica, enginyeria elèctrica, control d’ordinadors i tecnologia de la informació. La mecatrònica és un procés de disseny per crear productes més funcionals i adaptables.

L'enginyeria electrònica, o enginyeria electrònica, és una disciplina d'enginyeria elèctrica que utilitza components elèctrics no lineals i actius (com ara dispositius semiconductors, especialment transistors, díodes i circuits integrats) per dissenyar circuits electrònics, dispositius, microprocessadors, microcontroladors i altres sistemes. La disciplina també dissenya components elèctrics passius, generalment basats en plaques de circuit imprès.

L’electrònica és un subcamp dins l’assignatura acadèmica d’enginyeria elèctrica més àmplia, però denota un àmbit d’enginyeria ampli que abasta subcamps com ara electrònica analògica, electrònica digital, electrònica de consum, sistemes incrustats i electrònica de potència. L’enginyeria electrònica s’ocupa de la implementació d’aplicacions, principis i algoritmes desenvolupats en molts camps relacionats, com per exemple, física d’estats sòlids, enginyeria de ràdio, telecomunicacions, sistemes de control, processament de senyal, enginyeria de sistemes, enginyeria informàtica, enginyeria d’instrumentació, control d’energia elèctrica, robòtica, i molts altres.


Resposta 3:

La mecatrònica és una combinació d’enginyeria mecànica, enginyeria elèctrica, control d’ordinadors i tecnologia de la informació. La mecatrònica és un procés de disseny per crear productes més funcionals i adaptables.

L'enginyeria electrònica, o enginyeria electrònica, és una disciplina d'enginyeria elèctrica que utilitza components elèctrics no lineals i actius (com ara dispositius semiconductors, especialment transistors, díodes i circuits integrats) per dissenyar circuits electrònics, dispositius, microprocessadors, microcontroladors i altres sistemes. La disciplina també dissenya components elèctrics passius, generalment basats en plaques de circuit imprès.

L’electrònica és un subcamp dins l’assignatura acadèmica d’enginyeria elèctrica més àmplia, però denota un àmbit d’enginyeria ampli que abasta subcamps com ara electrònica analògica, electrònica digital, electrònica de consum, sistemes incrustats i electrònica de potència. L’enginyeria electrònica s’ocupa de la implementació d’aplicacions, principis i algoritmes desenvolupats en molts camps relacionats, com per exemple, física d’estats sòlids, enginyeria de ràdio, telecomunicacions, sistemes de control, processament de senyal, enginyeria de sistemes, enginyeria informàtica, enginyeria d’instrumentació, control d’energia elèctrica, robòtica, i molts altres.


Resposta 4:

La mecatrònica és una combinació d’enginyeria mecànica, enginyeria elèctrica, control d’ordinadors i tecnologia de la informació. La mecatrònica és un procés de disseny per crear productes més funcionals i adaptables.

L'enginyeria electrònica, o enginyeria electrònica, és una disciplina d'enginyeria elèctrica que utilitza components elèctrics no lineals i actius (com ara dispositius semiconductors, especialment transistors, díodes i circuits integrats) per dissenyar circuits electrònics, dispositius, microprocessadors, microcontroladors i altres sistemes. La disciplina també dissenya components elèctrics passius, generalment basats en plaques de circuit imprès.

L’electrònica és un subcamp dins l’assignatura acadèmica d’enginyeria elèctrica més àmplia, però denota un àmbit d’enginyeria ampli que abasta subcamps com ara electrònica analògica, electrònica digital, electrònica de consum, sistemes incrustats i electrònica de potència. L’enginyeria electrònica s’ocupa de la implementació d’aplicacions, principis i algoritmes desenvolupats en molts camps relacionats, com per exemple, física d’estats sòlids, enginyeria de ràdio, telecomunicacions, sistemes de control, processament de senyal, enginyeria de sistemes, enginyeria informàtica, enginyeria d’instrumentació, control d’energia elèctrica, robòtica, i molts altres.