Quina diferència hi ha entre un macroorganisme i un microorganisme?


Resposta 1:

Pregunta molt fàcil ..macro vol dir "gran" i els macroorganismes són aquells organismes que podem veure a simple vista com el caragol i els àcars al sòl, d'altra banda, micro significa "petits" aquells organismes que no podem veure amb el nostre nu també necessitem microscopi per a l'ull, per exemple, els bacteris fongs, etc. són microorganismes