Quina diferència hi ha entre una funció lògica i una funció matemàtica? Els dos s’exclouen mútuament?


Resposta 1:

He vist una funció lògica definida com aquella que té paràmetres booleans i retorna un valor booleà. En aquest cas, màxim (x, y) no seria una funció lògica. Si definiu una funció matemàtica com aquella que té paràmetres de qualsevol tipus i retorna un valor de qualsevol tipus, aleshores una funció lògica és una funció matemàtica per definició. Crec que la resposta a la pregunta que s’intenta plantejar depèn de les definicions dels termes.

Per tant, el situo a la mateixa categoria que "Què és el so d'un cop de mà?" i "Si un arbre cau al bosc i no hi ha ningú per escoltar-lo, sona?"