Quina diferència hi ha entre un quadre de control local i una estació de control local?


Resposta 1:

Un quadre de control local es troba normalment a prop d'un equip o d'un grup de màquines. Una estació de control local podria ser un procés complet en un grup de processos. Un exemple típic seria una gran planta frigorífica subterrània en una mina de nivell profund. Un quadre de control local està associat amb una planta de refrigeració única, com a estació de control local estaria situada a la superfície de l’eix. S'enllacen a través d'una xarxa scada. A continuació, tots els eixos es connectarien entre si mitjançant un sistema scada a l'estació de control principal.


Resposta 2:

No hi ha definicions dures i ràpides ...

Però un "plafó" sol implicar indicacions. Una "estació" implica un mètode per fer canvis.

és a dir, una “estació de mostreig” inclou no només indicacions d’instrument, sinó vàlvules per seleccionar on s’estan prenent mostres d’un procés.

Una advertència, però, una "estació de control" pot ser una habitació amb aire condicionat on els operadors pengen quan no estan a la planta fent coses. Com en "on es troben els controladors de planta".

Diferents interpretacions per a diferents instal·lacions industrials.