Quina diferència hi ha entre un moviment lineal i un moviment lineal uniforme?


Resposta 1:

Tots els moviments lineals uniformes poden ser anomenats com a moviments lineals, però no tots els moviments lineals són moviments lineals uniformes ...

Moviment lineal, en el qual el cos es mou en línia recta i es pot moure amb velocitat uniforme o es pot accelerar ... d'altra banda ... ...> En moviments lineals uniformes, el cos es mou en línia recta, però s'ha de moure amb velocitat uniforme; l’acceleració és 0….