Quina diferència hi ha entre un lema i una paraula en lingüística? https://wordnet.princeton.edu/man/wndb.5WN.html


Resposta 1:

"Lema" és el terme que s'utilitza en algunes branques de la lingüística per a denominar la forma de citació bàsica d'una paraula per a les entrades del diccionari. La forma que pren depèn molt de les particularitats de la llengua en qüestió i de la part del discurs, però normalment és la forma més morfològicament senzilla, de la qual es poden derivar altres formes.

Per exemple, en anglès, els lemes dels substantius són en singular, els verbs són a l’infinitiu nu i els pronoms en el nominatiu i els adjectius / adverbis en les formes no competitives no superlatives. Com que l’anglès és morfològicament molt senzill, decidir els lemes és tan fàcil com treure paraules d’afixos i utilitzar la base, perquè la majoria de les vegades es poden derivar coses com ara plurals, participis passats i comparatives d’aquesta forma.

En idiomes més complexos, és una mica més difícil. El llatí, per exemple, té un infinitiu, però el lema verbal sol ser el primer indicatiu del singular de la persona. L’àrab cita perfectament els verbs en tercera persona masculina. El finès es veu obligat a incloure tiges classificades per als seus noms lemmes, i l'alemany ha d'incloure plurals irregulars i, de vegades, formes d'inflexió de casos per al mateix. Depèn realment de les particularitats del llenguatge, però els lemmes solen ser la forma que s’utilitza com una mena de “base”, a partir de la qual un aprenent pot produir un nombre màxim d’altres formes amb una precisió raonable.