Quina diferència hi ha entre un objectiu d’aprenentatge i una competència?


Resposta 1:

En la seva forma més simple, una competència es defineix com el conjunt d’actituds, habilitats i coneixements. D'altra banda, un objectiu d'aprenentatge és essencialment un enunciat específic (escrit o oral) que descriu "què aprendria l'aprenent (fer / no fer)".

Com podeu veure, un programa d’entrenament (que pot tenir múltiples components) pot tenir com a objectiu ajudar un aprenent a obtenir una competència. Els objectius d’aprenentatge d’aquest programa serien declaracions per crear fronteres al voltant de “allò que s’ensenyaria / exploraria / discutiria”.