Quina diferència hi ha entre un ciutadà respectant la llei i un ètic?


Resposta 1:

Pel que sé, són les normes i els valors socials els que es reflecteixen en la llei. Si la llei està en contra dels valors ètics, la moral, la cultura i les pràctiques de la societat, les persones tendeixen a descartar-la o desobeir-la. Per exemple, al Nepal, es va promulgar la Llei de reforma de la conducta social 2033, que restringia els ciutadans a convidar més de 50 familiars a la cerimònia de casament. Les persones nepaleses tenen el valor o prefereixen assegurar-se de la presència dels seus éssers estimats i tancats en la seva felicitat. Es tracta d’una pràctica cultural apreciada pels nepalesos des de temps immemorials. Com a conseqüència, aquesta Llei no va entrar en vigor. De la mateixa manera, el recent número de Guthi Bill, que va fer que la gent es mostrés al carrer en contra de la seva ètica i cultura, és un bon exemple de per què l'ètica i la moral de les persones han de reflectir-se en les lleis. Per tant, en aquest aspecte no hi ha cap diferència entre la llei ciutadana i la ciutadania ètica. Un ciutadà que respecta la llei és automàticament un ciutadà ètic sempre que, en algunes circumstàncies excepcionals, les persones ètiques es neguin a seguir la llei que està en contra dels seus valors ètics. En conseqüència, aquesta llei es declara nul·la.