Quina diferència hi ha entre una llei, un principi i una teoria?


Resposta 1:

Quina diferència hi ha entre una llei, un principi i una teoria?

He llegit algunes definicions agradables en altres respostes. Suposo que, però, estàs preguntant sobre l'argot físic (científic) en lloc de polític o legal.

Les paraules són només eines. Utilitzeu-los com vulgueu, però ...

En ciència, utilitzem la paraula llei per significar algun fenomen observat que sempre es pot confiar. Alguna cosa que passa de la mateixa manera, cada vegada, sense fallar. La llei de la gravetat diu que hi ha una força atractiva entre dos objectes massius. És així, cada vegada que comprovem. No explica per què. Una llei no és una prova, ni una explicació, només una declaració d’una observació repetible que es pot mesurar i utilitzar com a base ferma per a la investigació.

Un principi és un mecanisme fonamental mitjançant el qual s’observa que un fenomen funciona. L'evolució es basa en dos principis principals: la diversitat genètica i la selecció natural. La producció d’energia animal funciona pel principi de l’oxidació de la glucosa. Un motor de cotxe funciona amb el principi de combustió interna. Un principi no torna a ser una prova o una explicació: és només la descripció directa d’un procés.

Una teoria és més interessant. Una teoria és un intent d'explicació, arribat després d'una investigació i investigació exhaustives, incloent l'examen crític de totes les lleis i principis implicats en un procés. No és una suposició provisional: aquesta és una hipòtesi. La teoria (a diferència de la llei) de la gravetat és una explicació de com i per què els objectes s’atrauen. Una teoria és un relat completament format de com creiem que passa alguna cosa. Una teoria no és una llei ni una prova, i fins i tot podria equivocar-se, però és molt més que una idea.


Resposta 2:

Llei: regla generalment feta per un govern (legislatura) que s’utilitza per ordenar la manera de comportar-se d’una societat: Hi ha lleis contra la beguda al carrer.

Principi: veritat o proposició fonamental que serveix de fonament per a un sistema de creences o comportaments o per a una cadena de raonament.

Teoria: una suposició o un sistema d'idees destinades a explicar alguna cosa, especialment una basada en principis generals independents de la cosa a explicar

Font - Google


Resposta 3:

Llei: regla generalment feta per un govern (legislatura) que s’utilitza per ordenar la manera de comportar-se d’una societat: Hi ha lleis contra la beguda al carrer.

Principi: veritat o proposició fonamental que serveix de fonament per a un sistema de creences o comportaments o per a una cadena de raonament.

Teoria: una suposició o un sistema d'idees destinades a explicar alguna cosa, especialment una basada en principis generals independents de la cosa a explicar

Font - Google