Quina diferència hi ha entre un bon risc i un mal risc?


Resposta 1:

Per determinar si alguna cosa és un bon risc o un mal risc, heu de determinar diverses coses. Heu de decidir quins seran els avantatges si succeeix l’esdeveniment. Heu de decidir quins són els costos o els detriments si es produeix el cas. I heu de decidir quin és el més probable que es produeixi. Alguna cosa és un bon risc si tots tres estan a favor o, almenys, a favor seu. Un mal risc és al contrari.