Quina diferència hi ha entre un avió d'aviació general i un avió d'utilitat?


Resposta 1:

Un avió d'aviació general pot o no ser classificat com a pertanyent a la categoria "utilitat". Els dos termes no s’exclouen mútuament.

La categoria d’utilitat fa referència a aeronaus que són capaços de realitzar algunes maniobres aerobàtiques molt bàsiques, en general, incloent girs, canelobres, vista mandrosa, etc.

Molts avions generals d'aviació poden funcionar en la categoria normal o en la categoria d'utilitat. Per exemple, el Cherokee 180 que tinc parcialment a la categoria d’utilitat quan manté el pes i l’equilibri dins d’uns límits força estrictes. Tanmateix, podeu portar molt més pes, inclosos els passatgers als seients del darrere, només si ho utilitzeu a la categoria normal. Podria ser una categoria normal en un vol i una categoria d'utilitat al següent vol. Està certificat per gires i canelobres i només quan es opera dins de les restriccions de pes de la categoria d’utilitat.

El fet que un avió estigui certificat en la categoria normal no vol dir que no es pugui recuperar d'un gir. Només vol dir que és il·legal i no segur fer voltes intencionadament en aquest pla.