Quina diferència hi ha entre un bilió i un bilió, quants 0 és la diferència?


Resposta 1:

Un milió és mil mil. Sis zeros. Mil milions és mil mil mil nou nou zeros. Un bilió és mil mil mil mil dotze zeros. Podeu demanar la diferència entre qualsevol d’aquests, fins i tot, podeu demanar-ho en termes de zeros. Però el patró és, el nombre de mil vegades el mil·liar inicial: el milió és un, mil milions és dos, el bilió és tres.

Gazillion és un tipus de nombre diferent, anomenat nombres indeterminats. En aquest cas, és un nombre arbitràriament gran, amb molts zeros, però sense un número fixat de zeros. El nom es basa en números comptables reals amb noms similars, com els anteriors, i els més grans, quadrillion, pentil·ló, etc. "Gaz" no és un prefix número i no pot indicar quants milers de milers de quants clústers de tres zeros hi ha en realitat.

Això la situa a la mateixa classe que paraules com poques, algunes, moltes, moltes, que parlen de nombres i donen sensació d’escala sense dir-nos en realitat què és el número.

El meu favorit d'aquesta classe de números va ser inventat per Richard Adams al seu llibre Watership Down; Hrair

Els conills poden arribar a comptar fins a quatre. Qualsevol nombre per sobre de quatre és hrair, "molt", o "mil". — Vaixell a la baixa

Resulta que es poden detectar nombres petits a simple vista, determinant a l’instant si hi ha un, dos, tres, quatre, etc. Això sona a "comptar números", però l'interessant és que hi ha un número de comptes que podeu veure a simple vista i, a continuació, hi ha nombres que heu de ... comptar. No es pot veure, d’un cop d’ull, la diferència entre setze i disset vaques en un camp.

Per a cada persona, hi ha un nombre màxim d’elements “d’ull d’ull”, i aquí és on entra hrair. Tots els números són més grans que el vostre número d’ull. Hrair, per a qualsevol persona, és una mena de nombre definit, ja que té un límit inferior, però no té cap límit superior. Setze és probablement un gran pes, però també hi ha un bilió, un bilió o un bilió per aquest tema. Pitjor, el comportament varia de persona a persona, de manera que el límit inferior podria ser de quatre, mentre que el meu pot ser de set. A la pel·lícula Rainman, el límit inferior de Raymond sembla haver estat entre els centenars.

Però probablement no, els miralls.