Quina diferència hi ha entre un convertidor de flyback i un convertidor de potencia inicial?


Resposta 1:

Un convertidor de flyback està aïllat per un inductor acoblat mentre que el convertidor de boost buck té un terreny comú amb entrada i sortida.

Pel que fa al disseny, hi ha més flexibilitat en el flyback, ja que teniu un transformador (inductor acoblat) que us permet dissenyar relacions d’alta conversió com ara a partir d’entrada de 264Vac -> 370Vdc a tensió massiva en dir 5Vout, que és habitual en els carregadors de mòbil.

Això és quelcom que no podeu fer amb el convertidor d’increment de buck perquè el cicle de treball seria massa baix. L’eficiència només patiria a causa de corrents de pic molt elevats, que necessitarien un inductor per no saturar-se d’això, el controlador també ha de ser capaç de produir aquell cicle de treball molt prim i afrontar els retards interns que farà. No us ha d’importar si esteu treballant amb un deure més elevat.

Aquesta resposta pot haver estat anul·lada i no contestar totalment les vostres preguntes, però bé, deixar-la per a altres. Haha


Resposta 2:

Els convertidors de volada emmagatzemen energia a l’inductor durant l’interval del transistor d’ENVIAMENT i transfereixen aquesta energia al condensador d’emmagatzematge de càrrega durant l’interval OFF, de manera que es poden assolir magnituds de tensió de sortida superiors a la tensió d’entrada.

Figura 1: Convertidor d’acceleració de flyback

El convertidor d’increment de volada es mostra a la figura 1 (a). Quan el transistor està apagat, el voltatge de sortida augmenta al voltatge d’entrada, Vin. Així, la sortida mai pot ser inferior a l'entrada.

Quan el transistor està encès (figura 1 (b)), la tensió d’alimentació Vin s’aplica a l’interior de l’inductor i el díode és esbiaixat inversament per la tensió de sortida Vout. L'energia es acumula a l'inductor. Quan el transistor s’apaga (figura 1 (c)), aquesta energia es transfereix al condensador de càrrega i sortida, a través del díode. Mentre això succeeix, l’energia també surt de la font d’entrada.

Figura 2: Convertidor impulsor de buck

A la figura 2 (a) es mostra el circuit bàsic del convertidor d’increment de buck. Quan el transistor està engegat, com es mostra a la figura 2 (b), l’energia es transfereix a l’inductor. Quan el transistor s’apaga, com es mostra a la figura 2 (c), el corrent inductor és forçat a través del díode. L’energia emmagatzemada a l’inductor es transfereix al condensador de sortida i al resistor de càrrega. Aquesta acció de transferència dóna com a resultat una tensió de sortida de polaritat contrària a la de l'entrada. Si aquesta inversió de polaritat és un problema, es pot substituir l’inductor per un transformador abatut, de manera que s’aconsegueix l’aïllament entrada-sortida.

C�� ڋ`� + �: 9�