Quina diferència hi ha entre una distribució i una funció?


Resposta 1:

En teoria i estadístiques de probabilitats, una distribució de probabilitats és una funció matemàtica que proporciona les probabilitats d’ocurrència de diferents resultats possibles en un experiment. En termes més tècnics, la distribució de probabilitats és una descripció d’un fenomen aleatori en termes de les probabilitats d’esdeveniments. Per exemple, si s'utilitza la variable aleatòria X per a denotar el resultat d'una tirada de moneda ("l'experiment"), la distribució de probabilitats de X prendria el valor 0,5 per X = caps i 0,5 per X = cues (assumint el la moneda és justa). Entre els exemples de fenòmens aleatoris es poden incloure els resultats d’un experiment o enquesta.

Una funció era originalment la idealització de com una quantitat variable depèn d'una altra quantitat. Per exemple, la posició d’un planeta és funció del temps. Històricament, el concepte es va elaborar amb el càlcul infinitesimal a finals del segle XVII i, fins al segle XIX, es podien diferenciar les funcions que es consideraven (és a dir, tenien un alt grau de regularitat). El concepte de funció es va formalitzar a finals del segle XIX en termes de teoria de conjunts, i això va engrandir molt els dominis d’aplicació del concepte.

Font- Viquipèdia