Quina diferència hi ha entre un arquitecte de dades i un arquitecte de solucions d’infraestructura?


Resposta 1:

Es tracta de dues disciplines diferents en informàtica. Un arquitecte de dades dissenyarà el model de dades de l’organització. On emmagatzemar les dades del client, on es troben les factures i com recuperar-les. Qui pot llegir les dades, etc. És més des d’un punt de vista funcional. L’arquitecte de solucions d’infraestructura té un punt de vista més tècnic. Hem escollit una solució al núvol o en premissa? Com serà la xarxa I com estarà tot connectat sense fallades? A un nivell més elevat, aquests arquitectes fan solucions entre empreses.Nobody va escriure un article sobre aquest tema a http://www.itpedia.nl jet. Convido els arquitectes reals perquè ho facin ...