Quina diferència hi ha entre una freqüència de tall i una freqüència ressonant?


Resposta 1:

Una freqüència de tall es refereix a la freqüència en què comença a caure la resposta a l'impuls d'un filtre. De manera que per als filtres de pas baix, es mantenen les freqüències per sota del tall i les atencions se superen (les passades altes, les freqüències superiors al tall i les atencions).

Una freqüència ressonant fa referència a una freqüència en la qual hi ha un fort pic de la resposta d’impuls, de manera que el to sobresurt dels seus veïns. Per exemple, penseu en un diapasó. Quan el bolqueu, esteu estimulant-lo eficaçment amb un impuls, però la resposta és un to clar (és a dir, ona sinusoïdal) amb la major part de l’energia concentrada al voltant d’una única freqüència. Un altre exemple famós és “Galloping Gertie”: el Tacoma Narrows Bridge. Potser heu vist imatges antigues d’un pont oscil·lant al vent. La causa d'això és una freqüència ressonant que l'estructura del pont pot estimular pels vents (la qual cosa condueix a la inestabilitat i al col·lapse en aquest cas).

En termes de filtratge, podríeu pensar en un sistema ressonant amb una única freqüència de ressonància com similar a un filtre de passatge de banda molt estret amb la freqüència de ressonància que determina la banda de pas.