Quina diferència hi ha entre una cornisa i un coving?


Resposta 1:

En arquitectura, CORNICE és un guix ornamental, fusta o pedra a la vora d’un sostre o terrat.

A Arquitectura, COVING és una motllura d'arc arquejat còncau format a la unió d'una paret i sostre.

En cas que us referiu a un CORNICHE,

A CORNICHE és una carretera tallada al llarg d'un penya-segat o turó que recorre una costa.

UN COVE és una part corba d’una costa que envolta parcialment una zona d’aigua generalment entre promontoris rocosos.


Resposta 2:

La cornisa és el terme genèric aplicat a una motllura dissenyada per ocultar la unió entre la paret i el sostre. El recobriment sol referir-se a un tipus de cornisa uniforme de perfil.

El recobriment és la cosa senzilla que gira per la vora del sostre. La cornisa és el patró decoratiu (dent, ou i dard, acant, etc.).