Quina diferència hi ha entre una funció contínua i un senyal continu?


Resposta 1:

Si s'afegeix al que va dir Andras, els senyals (ja que s'utilitza el terme per processar senyal) poden ser reals o complexos. Es pot dir que els senyals complexos són només dispositius matemàtics utilitzats per ajudar en el maneig de fase, però són dispositius poderosos, per exemple, com s'utilitzen en les transformacions complexes de Fourier. A més, els senyals són gairebé sempre funcions del temps i ocasionalment es poden referir a determinades funcions de l'espai com a senyals o es poden escriure com a funcions de variables que són funcions lineals (per exemple, f (t) = a + b) de temps o d'espai. . I, com va dir Andras, els senyals són casos especials de funcions.