Quina diferència hi ha entre un condensador i un intercanviador de calor?


Resposta 1:

Tècnicament, un condensador és un intercanviador de calor. Els intercanviadors de calor transfereixen energia tèrmica d’un fluid o gas més calent a un fluid o gas més fresc. La característica distintiva fonamental d’un condensador és que transfereix intencionadament la calor latent de vaporització del gas més calent al medi de refrigeració, fent que el gas calent es condensi en un líquid.


Resposta 2:

P: Quina diferència hi ha entre un condensador i un intercanviador de calor?

En termes pràctics? Res.

Un intercanviador de calor és qualsevol classe d'equip que intercanvia calor. Quan els vapors es condensen (generalment per crear un buit), és un intercanvi de calor que l’impulsa. La majoria dels condensadors són gairebé indistinguibles de l'intercanviador de calor de la closca i del tub o fins i tot de la placa.

Ho dic gairebé. La línia d’entrada del costat de condensació serà sensiblement més gran que la línia de sortida que reflecteix la introducció d’una massa de vapor i la descàrrega d’una massa similar de líquid. Al costat de l’aigua de refrigeració, les entrades i sortides seran les mateixes.

Per tant, és una qüestió de classificació. Tots els condensadors són intercanviadors de calor, no tots els intercanviadors de calor són condensadors.

Espero que us ajudi!


Resposta 3:

P: Quina diferència hi ha entre un condensador i un intercanviador de calor?

En termes pràctics? Res.

Un intercanviador de calor és qualsevol classe d'equip que intercanvia calor. Quan els vapors es condensen (generalment per crear un buit), és un intercanvi de calor que l’impulsa. La majoria dels condensadors són gairebé indistinguibles de l'intercanviador de calor de la closca i del tub o fins i tot de la placa.

Ho dic gairebé. La línia d’entrada del costat de condensació serà sensiblement més gran que la línia de sortida que reflecteix la introducció d’una massa de vapor i la descàrrega d’una massa similar de líquid. Al costat de l’aigua de refrigeració, les entrades i sortides seran les mateixes.

Per tant, és una qüestió de classificació. Tots els condensadors són intercanviadors de calor, no tots els intercanviadors de calor són condensadors.

Espero que us ajudi!


Resposta 4:

P: Quina diferència hi ha entre un condensador i un intercanviador de calor?

En termes pràctics? Res.

Un intercanviador de calor és qualsevol classe d'equip que intercanvia calor. Quan els vapors es condensen (generalment per crear un buit), és un intercanvi de calor que l’impulsa. La majoria dels condensadors són gairebé indistinguibles de l'intercanviador de calor de la closca i del tub o fins i tot de la placa.

Ho dic gairebé. La línia d’entrada del costat de condensació serà sensiblement més gran que la línia de sortida que reflecteix la introducció d’una massa de vapor i la descàrrega d’una massa similar de líquid. Al costat de l’aigua de refrigeració, les entrades i sortides seran les mateixes.

Per tant, és una qüestió de classificació. Tots els condensadors són intercanviadors de calor, no tots els intercanviadors de calor són condensadors.

Espero que us ajudi!