Quina diferència hi ha entre un rotor tancat i un rotor obert?


Resposta 1:

Un rotor tancat té les dues cares de les pales del rotor cobertes per una placa de coberta. Un rotor obert té només un costat de les pales del rotor cobertes per una placa de coberta o les dues cares obertes. Per la seva entrega, un impulsor tancat és més eficient en el bombament / conduint grans volums de líquids. Tanmateix, l’impulsor tancat és més susceptible a danys de la fulla del rotor per impureses o sòlids en suspensió al líquid. Al contrari, l’impulsor obert és menys susceptible a danys de la impuresa, però el seu bombament / lliurament de fluids és menys eficient a causa de la possibilitat de fluids. que surt de l'eix de rotació de l'impulsor.