Quina diferència hi ha entre un gestor de la ciutat i un urbanista?


Resposta 1:

El gestor de la ciutat té cura de les rutines quotidianes de gestió de la ciutat. Això inclouria el manteniment de carreteres, serveis d’aigua i clavegueram, recollida d’escombraries, comptes fiscals municipals, llicències d’empresa, personal, nòmines, permisos especials per a esdeveniments, llicències per a gossos, multes d’aparcament, etc. La seva visió de la ciutat es troba molt aquí i ara.

Els planificadors de la ciutat tenen una visió de futur. Estan involucrats en permisos de construcció per a obra nova o reformes, zonificació o re-zonificació, plans de desenvolupament, esquemes d’incentius per atraure més empreses a la seva ciutat, planificació d’infraestructures per afavorir el creixement i altres temes que traslladen la ciutat d’on es troben ara. on veuen una ciutat millor en el futur.


Resposta 2:

Una ciutat tindrà, com a màxim, un administrador de la ciutat, però pot tenir molts (o pocs, o no) planificadors de la ciutat. Penso en un administrador de la ciutat com a persona que realitza les visions de l’alcalde. Els planificadors municipals funcionarien sota la direcció d’un gestor de la ciutat, sovint amb almenys un nivell de gestió entremig. Aquí hi ha una mica de wikidèmia al respecte: Administrador de la ciutat - Viquipèdia