Quina diferència hi ha entre un pla de desenvolupament de ciutats i un pla de desenvolupament de ciutats integrat?


Resposta 1:

Els dos no presenten cap diferència. Qualsevol pla de desenvolupament de la ciutat o pla director de la ciutat (es denomina tal i com es defineix a la Llei en diferents estats. Però principalment qualsevol pla de desenvolupament amb finalitats d’implementació s’ha d’integrar amb diversos sectors, explícitament o no. En alguns estats, la la terminologia que s’utilitza és específica, tot això.


Resposta 2:

Un pla de desenvolupament integrat de la ciutat significa integrar-se a tots els sectors públics i privats i diferents departaments públics i integrar-se amb els ciutadans amb diferents obres. Integra els plans de la ciutat amb diferents departaments públics i departaments privats, com si pensem en autopista del que hem d’integrar no només l’autoritat de l’autopista sinó integrar infraestructures, autopistes, carreteres, transports, econòmics, ambientals, polítics i amb l’opinió pública i tot això per aconseguir-ho transparent. planificació de polítiques i estratègies.

El pla de desenvolupament de la ciutat integrat només al departament d’urbanisme, al comitè d’urbanisme però al pla de desenvolupament de la ciutat integrat és també el comitè d’urbanisme de la ciutat, el comitè d’obres d’aigua, el desenvolupament d’infraestructures, el desenvolupament de transports, l’economia, la comunitat i la política de la ciutat, de la població pública, pública. i també sectors privats