Quina diferència hi ha entre un chopper i un regulador de tensió de corrent continu?


Resposta 1:

En electrònica, s'utilitza un circuit picador per referir-se a nombrosos tipus de dispositius de commutació electrònica i circuits utilitzats en aplicacions de control de potència i senyal. Un chopper és un dispositiu que converteix directament l'entrada de corrent continu a una tensió de sortida de corrent continu DC.

Un regulador de tensió està dissenyat per mantenir automàticament un nivell de tensió constant. Un regulador de tensió pot ser un simple disseny de "feed-forward" o pot incloure bucles de control de retroalimentació negatives. Pot utilitzar un mecanisme electromecànic o components electrònics.


Resposta 2:

Una picadora de corrent continu és un dispositiu estàtic que converteix directament la tensió d'entrada de corrent continu en una tensió de sortida de corrent continu. Es pot dir que una picadora sigui l'equivalent a dc d'un transformador de corrent alterna.

En una picadora, el transistor / FET regulador es polaritza com a commutador (sempre a saturació o tall) i es commuta a alta freqüència, produint una alta eficiència.

En un regulador de tensió de corrent continu, el transistor regulador funciona en regió lineal i es produeix una pèrdua de potència dissipada com a calor.