Quina diferència hi ha entre una equació cartesiana i una paramètrica?


Resposta 1:

Suposem que una pedra es llença a l’aire i que les coordenades x i y d’aquesta es poden calcular en qualsevol moment t segons mitjançant:

El gràfic té eixos x i y i t sembla ser una variable addicional que no s'esmenta al gràfic.

Aquesta és l'equació cartesiana equivalent a la parella anterior d'equacions paramètriques.


Resposta 2:

En l'equació cartesiana es representa una corba com una relació directa entre coordenades x, y. Per exemple, y

=x2 = x^2

.

Una equació paramètrica és una equació on es representen les dues coordenades en termes d’una altra variable que s’anomena paràmetre. Per l'exemple esmentat anteriorment, podríeu representar-lo com

x=tx=t

i

y=t2.y=t^2.

He pres exemple de dues dimensions. Els exemples de tres dimensions són similars.