Quina diferència hi ha entre un condensador i un inductor en l'anàlisi del circuit?


Resposta 1:

La corrent d’un condensador és igual a la capacitança vegades la velocitat de canvi de la tensió a l’interior. (I = C * dv / dt). Emmagatzema energia com a càrrega en superfícies conductores separades per un aïllant.

Una tensió dels inductors és igual a les vegades de la inductància que la velocitat de canvi del corrent a través d'ella. (V = L * di / dt). Emmagatzema energia al camp magnètic.

Aquestes dues equacions són la línia de fons i podeu utilitzar-les per configurar les equacions diferencials per a un circuit.