Quina diferència hi ha entre un títol de grau i un mestratge?


Resposta 1:

Nota: els meus comentaris són informats per l'Escola Superior d'Escòcia

Ambdós són títols universitaris i es financen, el que és el punt important.

Un MSci és un màster integrat que requereix un any addicional d’estudi similar al MEng, que també és un màster integrat.

Un Màster és el mateix nivell que un MSC (Master of Science), però requereix menys crèdit acadèmic. Es considera que una MSci és comparable a una PGDip (Diploma de Postgrau) pel que tampoc implica la presentació de la dissertació de màster necessària per a un màster.

A Escòcia, el guardó de Màster (Master of Arts) el concedeixen les antigues universitats, però en aquest cas no és un nivell de postgrau sinó simplement comparable a un títol de llicenciatura.

Una MSci és òbviament millor que un BSc, però la majoria dels empresaris no coneixen el grau. Tot i això, un MEng sovint ofereix una posició avançada als òrgans professionals pel que fa a l'estat d'enginyer agafat, que els proporciona una moneda més gran.


Resposta 2:

Una llicenciatura i un màster de ciències es diferencien directament les unes de les altres en la mesura que el màster requereix més implicació d'estudi (30 hores semestres o més) que les de llicenciatura. ... L'altre és un nivell superior, un màster (MSci) i us pot ajudar a obtenir el peu en algunes portes. Un MSc és un màster postgrau cursat després d'un títol universitari. D'altra banda, un Màster és un màster

Tant un títol de llicenciat (llicenciat en ciències) com un màster (ciències) són títols d’educació superior que s’atorguen en assignatures científiques. Els estudiants universitaris que cursen estudis universitaris o majors en una matèria científica normalment tindran un títol de grau, mentre que els títols de màster estan reservats per a aquells que realitzin un estudi de postgrau addicional. El MSC és un nivell més alt de qualificació i sovint s’utilitza com a pas d’elaboració cap a l’adquisició d’un doctorat.

El BSc

Els títols de batxillerat (a vegades anomenats batxillerat) s’atorguen als estudiants universitaris que cursen un pla d’estudis complet de 4 anys. La majoria dels estudiants entren en un programa de batxillerat immediatament després de graduar-se a l'escola secundària, tot i que els estudiants madurs poden començar a estudiar per obtenir la qualificació en la vida posterior. Per inscriure’s a un programa BSc, els estudiants normalment han de posseir un diploma de secundària o els resultats de les proves GED, SAT o ACT, una transcripció de secundària, cartes de recomanació i assajos rellevants d’aplicació. Els títols de llicenciatura es poden completar a universitats estatals, col·legis privats i mitjançant programes d’ensenyament a distància.

S’atorgarà un BSc als estudiants que es desenvolupin en una assignatura moderna com les informàtiques i una assignatura de ciències clàssiques com la química. Els majors de matemàtiques també reben un títol de grau. Els estudiants que estudien assignatures basades en anàlisis, pràctiques i experimentals guanyen una llicenciatura, mentre que els que es dediquen a assignatures artístiques teòriques, d’assaig o artístiques com filosofia, art o història guanyen títols de batxillerat en arts.

Post-BSc

Els estudiants que hagin cursat un títol de grau poden decidir continuar estudiant un màster per diverses raons. Molts desitgen ampliar la comprensió del seu camp acadèmic escollit o busquen especialitzar-se en una àrea més específica del que podrien mentre realitzen la seva carrera. D’altres trien més estudis com una manera de millorar les perspectives laborals futures, permetre un canvi de carrera o desenvolupar habilitats específiques a la feina, mentre que fins i tot hi ha qui opta per quedar-se a la universitat per evitar haver de formar part de la plantilla.

El MSc

Els estudiants que vulguin matricular-se en un programa de màster han de tenir una llicenciatura en un camp rellevant. Es pot concedir un màster en assignatures que van des de l'estudi científic teòric tradicional fins a assignatures pràctiques com l'enginyeria o les ciències agrícoles i ofereix una formació molt més gran que una universitat. Els cursos de màrqueting presenten una docència molt menor que els cursos de grau bàsic, posant l’èmfasi en la recerca original i el desenvolupament d’idees personals. Per realitzar un màster, els estudiants solen realitzar una tesi centrada en l’àrea d’estudi escollida.

Acadèmic o professional?

Els programes de MSc es poden adaptar per millorar les perspectives professionals d'un estudiant, però alguns estan dissenyats per actuar simplement com a pont entre el BSc i l'estudi de doctorat eventual. Els estudiants han de triar un programa amb atenció tenint en compte això. Aquells que vulguin estudiar el doctorat han de triar un programa de MSC especialment dissenyat, mentre que els que busquen millorar les seves perspectives professionals han d’optar per un programa dissenyat per millorar les seves habilitats pràctiques.


Resposta 3:

Una llicenciatura i un màster de ciències es diferencien directament les unes de les altres en la mesura que el màster requereix més implicació d'estudi (30 hores semestres o més) que les de llicenciatura. ... L'altre és un nivell superior, un màster (MSci) i us pot ajudar a obtenir el peu en algunes portes. Un MSc és un màster postgrau cursat després d'un títol universitari. D'altra banda, un Màster és un màster

Tant un títol de llicenciat (llicenciat en ciències) com un màster (ciències) són títols d’educació superior que s’atorguen en assignatures científiques. Els estudiants universitaris que cursen estudis universitaris o majors en una matèria científica normalment tindran un títol de grau, mentre que els títols de màster estan reservats per a aquells que realitzin un estudi de postgrau addicional. El MSC és un nivell més alt de qualificació i sovint s’utilitza com a pas d’elaboració cap a l’adquisició d’un doctorat.

El BSc

Els títols de batxillerat (a vegades anomenats batxillerat) s’atorguen als estudiants universitaris que cursen un pla d’estudis complet de 4 anys. La majoria dels estudiants entren en un programa de batxillerat immediatament després de graduar-se a l'escola secundària, tot i que els estudiants madurs poden començar a estudiar per obtenir la qualificació en la vida posterior. Per inscriure’s a un programa BSc, els estudiants normalment han de posseir un diploma de secundària o els resultats de les proves GED, SAT o ACT, una transcripció de secundària, cartes de recomanació i assajos rellevants d’aplicació. Els títols de llicenciatura es poden completar a universitats estatals, col·legis privats i mitjançant programes d’ensenyament a distància.

S’atorgarà un BSc als estudiants que es desenvolupin en una assignatura moderna com les informàtiques i una assignatura de ciències clàssiques com la química. Els majors de matemàtiques també reben un títol de grau. Els estudiants que estudien assignatures basades en anàlisis, pràctiques i experimentals guanyen una llicenciatura, mentre que els que es dediquen a assignatures artístiques teòriques, d’assaig o artístiques com filosofia, art o història guanyen títols de batxillerat en arts.

Post-BSc

Els estudiants que hagin cursat un títol de grau poden decidir continuar estudiant un màster per diverses raons. Molts desitgen ampliar la comprensió del seu camp acadèmic escollit o busquen especialitzar-se en una àrea més específica del que podrien mentre realitzen la seva carrera. D’altres trien més estudis com una manera de millorar les perspectives laborals futures, permetre un canvi de carrera o desenvolupar habilitats específiques a la feina, mentre que fins i tot hi ha qui opta per quedar-se a la universitat per evitar haver de formar part de la plantilla.

El MSc

Els estudiants que vulguin matricular-se en un programa de màster han de tenir una llicenciatura en un camp rellevant. Es pot concedir un màster en assignatures que van des de l'estudi científic teòric tradicional fins a assignatures pràctiques com l'enginyeria o les ciències agrícoles i ofereix una formació molt més gran que una universitat. Els cursos de màrqueting presenten una docència molt menor que els cursos de grau bàsic, posant l’èmfasi en la recerca original i el desenvolupament d’idees personals. Per realitzar un màster, els estudiants solen realitzar una tesi centrada en l’àrea d’estudi escollida.

Acadèmic o professional?

Els programes de MSc es poden adaptar per millorar les perspectives professionals d'un estudiant, però alguns estan dissenyats per actuar simplement com a pont entre el BSc i l'estudi de doctorat eventual. Els estudiants han de triar un programa amb atenció tenint en compte això. Aquells que vulguin estudiar el doctorat han de triar un programa de MSC especialment dissenyat, mentre que els que busquen millorar les seves perspectives professionals han d’optar per un programa dissenyat per millorar les seves habilitats pràctiques.


Resposta 4:

Una llicenciatura i un màster de ciències es diferencien directament les unes de les altres en la mesura que el màster requereix més implicació d'estudi (30 hores semestres o més) que les de llicenciatura. ... L'altre és un nivell superior, un màster (MSci) i us pot ajudar a obtenir el peu en algunes portes. Un MSc és un màster postgrau cursat després d'un títol universitari. D'altra banda, un Màster és un màster

Tant un títol de llicenciat (llicenciat en ciències) com un màster (ciències) són títols d’educació superior que s’atorguen en assignatures científiques. Els estudiants universitaris que cursen estudis universitaris o majors en una matèria científica normalment tindran un títol de grau, mentre que els títols de màster estan reservats per a aquells que realitzin un estudi de postgrau addicional. El MSC és un nivell més alt de qualificació i sovint s’utilitza com a pas d’elaboració cap a l’adquisició d’un doctorat.

El BSc

Els títols de batxillerat (a vegades anomenats batxillerat) s’atorguen als estudiants universitaris que cursen un pla d’estudis complet de 4 anys. La majoria dels estudiants entren en un programa de batxillerat immediatament després de graduar-se a l'escola secundària, tot i que els estudiants madurs poden començar a estudiar per obtenir la qualificació en la vida posterior. Per inscriure’s a un programa BSc, els estudiants normalment han de posseir un diploma de secundària o els resultats de les proves GED, SAT o ACT, una transcripció de secundària, cartes de recomanació i assajos rellevants d’aplicació. Els títols de llicenciatura es poden completar a universitats estatals, col·legis privats i mitjançant programes d’ensenyament a distància.

S’atorgarà un BSc als estudiants que es desenvolupin en una assignatura moderna com les informàtiques i una assignatura de ciències clàssiques com la química. Els majors de matemàtiques també reben un títol de grau. Els estudiants que estudien assignatures basades en anàlisis, pràctiques i experimentals guanyen una llicenciatura, mentre que els que es dediquen a assignatures artístiques teòriques, d’assaig o artístiques com filosofia, art o història guanyen títols de batxillerat en arts.

Post-BSc

Els estudiants que hagin cursat un títol de grau poden decidir continuar estudiant un màster per diverses raons. Molts desitgen ampliar la comprensió del seu camp acadèmic escollit o busquen especialitzar-se en una àrea més específica del que podrien mentre realitzen la seva carrera. D’altres trien més estudis com una manera de millorar les perspectives laborals futures, permetre un canvi de carrera o desenvolupar habilitats específiques a la feina, mentre que fins i tot hi ha qui opta per quedar-se a la universitat per evitar haver de formar part de la plantilla.

El MSc

Els estudiants que vulguin matricular-se en un programa de màster han de tenir una llicenciatura en un camp rellevant. Es pot concedir un màster en assignatures que van des de l'estudi científic teòric tradicional fins a assignatures pràctiques com l'enginyeria o les ciències agrícoles i ofereix una formació molt més gran que una universitat. Els cursos de màrqueting presenten una docència molt menor que els cursos de grau bàsic, posant l’èmfasi en la recerca original i el desenvolupament d’idees personals. Per realitzar un màster, els estudiants solen realitzar una tesi centrada en l’àrea d’estudi escollida.

Acadèmic o professional?

Els programes de MSc es poden adaptar per millorar les perspectives professionals d'un estudiant, però alguns estan dissenyats per actuar simplement com a pont entre el BSc i l'estudi de doctorat eventual. Els estudiants han de triar un programa amb atenció tenint en compte això. Aquells que vulguin estudiar el doctorat han de triar un programa de MSC especialment dissenyat, mentre que els que busquen millorar les seves perspectives professionals han d’optar per un programa dissenyat per millorar les seves habilitats pràctiques.