Quina diferència hi ha entre A i G als amplificadors opcionals?


Resposta 1:

Permeteu-me començar amb 'G'. "G" és el guany de bucle tancat del circuit, que és la ruta Op-Amp i la retroalimentació combinada. La ruta pot ser simple resistències, resistències i taps o una ruta complexa que inclou diodes, L, Cs, transistors, etc.

"A" és el guany de bucle obert a corrent continu. Aquest és el guany de Op-Amp per si mateix. S'expressa habitualment en V / uV o dB per a la majoria d'amplificadors moderns.

Per convertir de dB a V / uV, feu: V / uV = (10 ^ -6) * 10 ^ (dB / 20) = 10 ^ ((db / 20) -6)

Si "A" és de 300V / uV, aleshores si les entrades de l'amplificador estan a 1 V de separació, l'ampolla sortiria a 300V. La majoria dels amplificadors no poden produir 300V, però el benefici és cert en entrades més petites, de manera que una entrada d'1nV produiria 3mV. "A" produeix un error en el guany de bucle tancat. Normalment, aquest error és prou petit com per ignorar, ja que "A" és molt, molt més gran que "G".

És important tenir en compte, però, que "A" és el guany de corrent continu. A freqüències més altes, el guany de llaç obert disminueix i l’error de guany resultant pot tenir un gran impacte. GBW és Gain * BandWidth i aproxima la relació entre el guany de bucle obert i l'amplada de banda del senyal. De vegades, es coneix com a producte GBWP o Gain-Bandwidth Product. És el mateix. El guany de bucle obert va des del valor del full de dades a aproximadament 1,0 V / V a la freqüència GBW. El valor disminuït en el guany de bucle obert és el vostre guany de bucle efectiu efectiu en freqüència o "A_ef".

Utilitzant com a exemple OPA547: Té un guany de llaç obert d'almenys 100dB a 10Hz. Suposarem que és el mateix a DC. V / uV = 10 ^ ((100/20) -6) = 10 ^ (5-6) = 10 ^ -1 = 0,1V / uV o 100kV / V. No és gaire alt, però tampoc és dolent. El GBW és d’1MHz. Si estem a 10kHz, el guany efectiu de llaç obert baixa fins aproximadament a 1MHz / 10kHz = 100V / V, cosa que és força caiguda. Aquest resultat també coincideix amb la xifra del full de dades. Només a 100V / V pot haver de tenir en compte l’error derivat de la guany efectiva de bucle obert.


Resposta 2:

Voldria afegir diferents perspectives aquí i respondre per què A i G?

L’estadi d’entrada de l’opamp és l’amplificador difrencial que es realitza mitjançant transistors. El guany d’aquests amplificadors es representa com A; depèn de manera inherent a la transconductància dels transistors. La trasconductància (normalment anomenada gm) és funció de la conductivitat dels dopants, la qual cosa és la funció de la temperatura.

De manera que el vostre A és el guany que depèn de la temperatura, cosa que implica que el vostre opamp obtindria guanys diferents en llocs amb temperatura diferent (significa que heu de crear amplificadors diferents per a llocs diferents, que és ridícul)

Per superar aquest problema s’utilitza un concepte de retroalimentació negativa. La ruta de retroalimentació negativa mostra mostres de sortida i alimentació de l’entrada que estabilitza el benefici davant la variació de temperatura al cost de la reducció del guany.

Aquest guany reduït s’anomena guany de bucle tancat G = (A / (1 + Af)); on f és factor de retroalimentació.

Si escollim A i f de tal manera que el producte Af >>> 1 llavors G = (1 / f); f és independent de la temperatura o de qualsevol altra variació, per la qual cosa, mitjançant feedback negatiu, podem estabilitzar el guany

Això és tot el que he de dir sobre A i G, espero que això us ajudi !!!