Quina diferència hi ha entre un ANOVA bidireccional i un MANOVA?


Resposta 1:

Amb ANOVA bidireccional, teniu una variable depenent contínua i dues variables d'agrupament categòriques per a les variables independents. MANOVA modela diverses variables depenents simultàniament i podeu incloure una varietat de variables independents. Utilitzeu MANOVA quan tingueu diverses variables depenents correlacionades perquè aquesta informació addicional proporciona avantatges.

Podeu llegir més sobre això a la meva publicació del bloc sobre MANOVA: http: //statisticsbyjim.com/anova ...


Resposta 2:

A ANOVA examinem si hi ha algun efecte estadísticament significatiu de variables independents sobre una variable depenent contínua mitjançant la suma de quadrats. Però aquí només tenim una variable depenent. És molt senzill, però a la vida pràctica els problemes són complexos. Per tant, podem tenir més d’una variable dependent. Podem utilitzar ANOVA per a cada variable depenent per separat, però utilitzant anàlisis multivariants de variància o MANOVA es pot fer en una anàlisi.

Així doncs, podem pensar en MANOVA com una extensió multivariada d’ANOVA. D’aquesta manera, MANOVA explica quina variabilitat de les variables dependents s’explica simultàniament per les variables independents.

Consulteu l’enllaç per a l’article sobre ANOVA & MANOVA | Estadístiques | Ciències de dades