Quina diferència hi ha entre una "carretera d'1 sentit" i una "de dos vies"?


Resposta 1:

El trànsit per una sola carretera o per sentit únic significa el trànsit que es mou en una sola direcció. No es permet que cap vehicle vingui en sentit contrari.

Hi ha indicis per això.

D'altra banda, el trànsit a dues vies o a dues bandes significa que el vehicle pot recórrer ambdues direccions, és a dir, podeu anar d'un sol sentit i anar en sentit contrari.