Quina diferència hi ha entre la personalitat ENTP de 7w6 i 7w8?


Resposta 1:

A partir del nexe Enneagram # 7 (ESTP), l'emoció que busca la "luxuria de la vida" va a buscar-la per a "manchild" que busca el material com a objectiu, com a Introverted Thinking per avaluar les seves probabilitats que es vegen agressives i dirigides a # 8 (ENTJ); tot prestant nervis al tímid # 6 (ISTJ). Des que el # 5/6/7/8 de l'Enneagram es considera "els pensadors", el Pensament de l'MBTI governa el punt de partida fins que s'apliquen conjunts d'habilitat. Els # 5/6 són introvertits, mentre que els # 7/8 són extrovertits. Els nº 5/7 es presenten com a Perceivers en la mesura que amplien les opcions autodulgents, mentre que els # 6/8 són Judger que no poden descansar fins que no acabin la feina. La clau de tot tipus són les seves reaccions a la necessitat i la invenció que es deriva de les seves estructures sense ambigüitats. Com a tipus de pensament, el número 5/6/7/8 sempre pot desactivar les seves emocions per afrontar el problema immediat.


Resposta 2:

Hi ha pdfs en línia d'anagrames en línia que van en les diferències.

El 7w8 és més afirmatiu, el 7w6 tracta més sobre seguretat, tant els hi encanta divertir-se, tots dos són socialitzadors naturals i es preocupen pel grup de manera prominent, encara que no sempre és així. Hi ha tones d'informació en línia que no sabeu com us heu perdut totes aquestes dades ‍