Quina diferència hi ha entre la diferència de fase de 360 ​​graus i la diferència de fase de 0 graus?


Resposta 1:

A menys que alguna cosa hagi canviat els paràmetres d’un cercle a l’altre, 360 graus és un cercle complet i no és diferent d’un angle de 0 graus (diferència de fase o qualsevol altra cosa).

En realitat, els equips amb els quals estic familiarit no registren ni una diferència d'angle de fase superior a 180 graus, perquè en aquest moment la diferència entre els dos vectors és cada vegada més petita, 175 graus endavant, més 10 graus, es torna 175 º.