Quina diferència hi ha entre 1g (gram) de molècula i 1 nA (nombre d’Avogadro) de molècules?


Resposta 1:

1 g d'alguna cosa és la massa de la mostra. Conté un nombre determinat de molècules que depèn de la massa d’una sola molècula. 1 gram de molècules petites i petites conté un nombre més gran de molècules. 1 g de molècules més grans pesades conté un nombre menor de molècules.

1 nA és un nombre de partícules només un nombre de cap manera que descrigui cap altra propietat de la mostra el seu valor és de 6.022 x 10e23.