Quina diferència hi ha entre 0 ^ 0 i 0 ^ 1?


Resposta 1:

0⁰ = 1 i 0¹ = 0. Casualment per a aquest parell de potències, el resultat és 1 menys l’exponent.

Algunes altres respostes diuen 0⁰ indeterminat, cosa que no és adequada per a aquesta pregunta. Indeterminat té a veure amb el comportament dels límits. Amb la forma en què s’expressa la qüestió, el desig és saber quin és el valor de 0⁰ en si, no del seu comportament limitant. L’existència d’un límit d’una funció que s’acosta a un punt i l’existència d’un valor definit en aquest punt són conceptes independents. Aquest límit és indefinit, però no el valor de l'expressió en si. El principi d'operació nul·la ens diu que el 0 º poder de totes les bases és la identitat multiplicativa, 1, sense excepcions.