Quina diferència conceptual hi ha entre cultura organitzativa i cultura corporativa?


Resposta 1:

L’organització està destinada a un grup de persones amb responsabilitat descentralitzada i que funcionen per a un objectiu, que pot ser causa pública com molts departaments governamentals i empreses privades també. Es destina principalment a activitats, responsabilitats, objectius del lloc de treball. Això es troba documentat a les polítiques de l’empresa.

La cultura corporativa no és una forma oficial i personalitzada de fer les coses al lloc de treball tan externa. Aquestes activitats activades no estan escrites i formen part del document de política