Quina és la diferència conceptual entre ecologia industrial i economia circular?


Resposta 1:

L'ecologia industrial s'ha definit com un "discurs multidisciplinari basat en sistemes que busca comprendre el comportament emergent dels sistemes integrats humans / naturals complexos"

En una economia circular, l'activitat econòmica construeix i reconstrueix la salut general del sistema. El concepte reconeix la importància de l’economia que necessita funcionar eficaçment a totes les escales, tant per a empreses grans i petites, per a organitzacions i individus, a nivell mundial i local.