Quina és la millor diferència entre la Bourne Shell i la closca de Korn (KSH) a Unix?


Resposta 1:

Hi ha bàsicament dues versions principals de ksh (korn-shell) - ksh-88 i la molt més avançada ksh-93. La que està disponible a la majoria de reposicions de Linux és ksh-93.ksh-93 és una millora enorme respecte ksh-88 i bash i ofereix moltes funcions molt més potents disponibles en idiomes com python. Alguns dels canvis més notables són:

  • Objectes i orientació a objectes (incloent l’herència) Referències variables Funcions de disciplina (similars a les propietats de python) Capacitat d’escriure i enllaçar a les biblioteques natives (ampliar les integracions) L’ordre d’impressió és considerablement més potent que es fa eco.

N’hi ha molts més, però aquests són els principals.

Malauradament, però, ksh93 no s’instal·la de manera predeterminada a la majoria de distros (alguna?) De Linux, i ara és gairebé mort (ksh-88 continua sent el shell predeterminat a AIX, HP-UX). zsh ofereix moltes de les funcions de ksh-93 i és força popular.