Quina és la diferència bàsica entre la cadena de subministrament i la logística?


Resposta 1:

La cadena de subministrament és tot el procés d’interaccions entre clients i proveïdors, que inclou moltes capes entremig. És un flux de tots els recursos per satisfer les necessitats del client. Aquests recursos inclouen principalment informació, material i diners. La logística només és un flux físic de material, que inclou principalment emmagatzematge i transport de mercaderies. És a dir, la logística inclou moviments de material, mentre que la cadena de subministrament inclou tots els moviments entre clients i proveïdors.


Resposta 2:

Heck, em plantejaré això. La cadena de subministrament està planificant, cronometrant i desplaçant materials per estalviar costos i satisfer les demandes. La logística és la porció de moviment d'aquesta llista centrada en les necessitats immediates de la cadena de subministrament.

La cadena de subministrament és un lloc on comprar, quan i quant a cobrir les demandes mantenint els costos de compra i transport baixos. La logística és el procés de gestió de les mercaderies adquirides en fase de transport per assegurar pérdues ni retards.


Resposta 3:

La cadena de subministrament és la mare de la logística. Per entendre-ho d’una manera millor heu de tenir en compte que la logística atén les necessitats de la cadena de subministrament.

En una senzilla difinició, la cadena de subministrament és el sistema que flueix béns, serveis i informació des del punt de producció fins al consumidor final.

La logística és el moviment de mercaderies i serveis d'un punt a un altre.

Sense una cadena de subministrament logística, no serà divertit.