Quina és la diferència bàsica entre consultoria d’operacions i consultoria d’estratègia?


Resposta 1:

L’estratègia és més difícil d’entrar i més prestigiosa. Les habilitats per a la consulta d’estratègia són un super conjunt de les necessàries per a les operacions. Els consultors d’estratègia treballen en operacions com jo, però no a l’inrevés. Els consultors d’operació, sobretot els sèniors, solen tenir coneixements més funcionals o de la indústria. Els consultors d’estratègia tenen més habilitats generals de resolució de problemes.

El principal contacte del client per a una empresa de consultoria operativa sol ser el vicepresident d’un departament com RRHH, Tecnologia o Finances. El principal contacte del client per a un consultor d’estratègia és gairebé sempre el conseller delegat, el president d’una empresa o divisió de l’empresa i, de vegades, el consell d’administració.

En termes de superposició d’habilitats, ambdues necessiten grans habilitats interpersonals i fortes habilitats de comunicació. No es pot menystenir la importància de tots dos. Sembla que aquestes habilitats serien útils en qualsevol feina, però són especialment importants per a la consulta, i el nivell d’habilitats demostrat pels consultors en aquestes dues àrees sovint és extremadament alt.