Quina és la diferència bàsica entre aroma, fragància i olor?


Resposta 1:

Bàsicament, no hi ha diferència, totes són olors. És més relacionat amb l’ús: l’aroma s’utilitza generalment pel que fa als aliments, l’olor pot i s’utilitza per als productes domèstics no alimentaris, i la fragància s’utilitza principalment pel que fa al perfum.

A moltes persones els agrada el perfum i llegeixen sobre els “nassos” que els van crear i, d’alguna manera, ignoren que altres productes també requereixen algun tipus de plaer olfactiu, des del budell de xocolata, sopes, pa i xiclet fins a detergent, sabó i crema per a la cara. Estic segur que el perfumista que va crear olors ben estimats de productes com la crema Nivea no es considera pitjor que algú que crei fragàncies per a cases de nombres grans com Dior o Guerlain.