Quina diferència de fase hi ha entre velocitat i desplaçament?


Resposta 1:

Vaga pregunta! Cal que el moviment sigui específic.

Si es tracta d'un moviment lineal, les indicacions de desplaçament i la velocitat són iguals, per tant no hi ha diferència de fase.

Si es tracta d'un moviment harmònic simple, hi ha una diferència de fase de 90 graus.

Si es tracta de moviment circular, no hi ha diferència de fase entre el desplaçament angular i la velocitat angular. Però l'angle entre el desplaçament angular i la velocitat tangencial és de 90 graus.

Si es tracta de moviment de rotació, no hi ha diferència de fase entre el desplaçament angular i la velocitat angular.