Quina diferència hi ha entre el treball realitzat a la corba PV i la corba VP?


Resposta 1:

En la corba PV prenem P en eix Y i V en eix X ... ..

Si volem trobar treball en aquesta corba, hi trobarem l'àrea compresa entre l'eix X i la gràfica ...

Però en la corba VP prenem P a l’eix X i V a l’eix Y .. Ara, si volem trobar treball en aquesta corba, trobarem l’àrea entre l’eix Y i el gràfic….

Les dues tasques seran les mateixes ...

No hi ha diferències en la seva feina ......