Quina diferència hi ha entre Ubuntu i el sistema operatiu?


Resposta 1:

Ubuntu és un sistema operatiu de distribució de Linux, podeu dir que és un sistema operatiu basat en Linux. El sistema Operatjng és el nucli principal, que és Linux en el cas d’Ubuntu (una distro basada en dEBIAN).

Així que sí, no hi ha diferència en Ubuntu o sistema operatiu. Ubuntu és un sistema operatiu complet.

Mitjançant tutorials de pirates ètics: apreneu a la pirateria ètica, pentesting, Linux