Quina diferència hi ha entre l’enginyeria de teixits i l’enginyeria genètica?


Resposta 1:

Els gens contenen informació sobre proteïnes que són els materials bàsics per a construir sistemes vius com cèl·lules, teixits, òrgans, cos, etc. les entitats que necessiten el producte en qüestió, o si el gen ha estat dissenyat per millorar la qualitat del producte, es donaria el cas de millorar l'eficàcia en qüestió. Una cèl·lula és la unitat de la vida en sistemes multicel·lulars. A mesura que les cèl·lules es multipliquen, aquestes responen a l'entorn canviant en l'entitat muticel·lular i comencen a diversificar-se en el tipus d'estructura morfològica que donarien lloc o el tipus de via bioquímica que expressen. Això es produeix en un temps natural i de manera dependent. Qualsevol alteració en el procés pot provocar letalitat o anormalitat en termes de funcions i estructura. L’enginyeria de teixits és un procés en el qual un grup de ces destinats a donar lloc a una estructura es canvien o se substitueixen per altres de millor forma, el que condueix a la millora de l’estructura i la funció. L’enginyeria de teixits és útil per cultivar òrgans rudimentaris fora del cos i després utilitzar-lo per substituir l’òrgan mort o malalt o les seves parts. a Tissue enginnering one no canvia els gens, però selecciona una cèl·lula fundadora amb un millor rendiment i la seva descendència per reconstruir nous teixits com a reemplaçament d’altres velles.