Quina diferència hi ha entre esfera, esferoide i el·lipsoide?


Resposta 1:

Una simple explicació seria que

  • una esfera és perfectament esfèrica amb el mateix diàmetre en totes les direccions. L’esferoide pot ser qualsevol cosa que sembli predominantment una esfera, però alguns diàmetres seran diferents que d’altres. La Terra és un esferoide. El radi de l'equador és majoritàriament igual al voltant de la terra, però el radi mesurat als pols nord i sud és més reduït. Quan un objecte majoritàriament arrodonit ja no s'assembla gaire a una esfera, es converteix en un el·lipsoide.

Per obtenir una resposta més tècnica, consulteu la resposta de Deb P. Choudhury a sobre o a sota d'aquesta al fil.


Resposta 2:

Un el·lipsoide

(x / a) ^ 2 + (y / b) ^ 2 + (z / c) ^ 2 = 1 es diu que esferoïa si dos dels semi-eixos a, b i c són iguals.

Aquest esferoide es denomina un oblat o un prolat segons el més petit és diferent dels altres dos, o el més gran és diferent dels altres dos. Tingueu en compte que no són res més que aquells el·lipsoides que s'obtenen girant una el·lipse sobre el seu eix menor o sobre el seu eix major.

Una esferoide es converteix en una esfera quan tots els semi-eixos són iguals i es converteix en el radi de l’esfera.