Quina diferència hi ha entre scanf ("% c") i scanf ("% c")?


Resposta 1:

La diferència és l’espai. L'espai, en una cadena de format de scanf, és un caràcter de control que li demana que introdueixi una lectura en bucle i que descarti tots els personatges successius del flux d'entrada per al qual isspace () retorni true (espais, finals, pestanyes).

Moltes conversions de scanf, com ara% d o% s, salten l’espai en blanc principal automàticament, però no% c,% [o% n


Resposta 2:
7.21.6.2 La funció fscanf5. Una directiva composta de caràcters d'espai blanc s'executa llegint l'entrada fins al primer personatge que no és blanc (que encara no es llegeix) o fins que no es puguin llegir més caràcters. La directiva no falla mai.8. Els caràcters d'espai blanc d'entrada (tal com especifica la funció isspace) es salten, tret que l'especificació inclogui un especificador [, c o n.