Quina diferència hi ha entre el factor de seguretat i el factor de seguretat parcial?


Resposta 1:

la diferència principal entre aquests dos es pot afirmar com, un factor de seguretat parcial es relaciona amb el disseny de l'estat límit. Aquest mètode de disseny s’utilitza habitualment en el disseny d’enginyeria estructural moderna i un factor de seguretat està relacionat amb el disseny de tensions admissibles. Un mètode de disseny d'enginyeria estructural que ara és substituït pel disseny d'estat límit.


Resposta 2:

Quan s'utilitza un mètode de tensió admissible, es va anomenar factor de seguretat. Quan vam introduir el mètode dels estats límit, es van introduir els factors de seguretat parcials basats en la probabilitat. Ara tenim diferents factors de seguretat parcials per a càrregues LL, DL, WL i EQ. De la mateixa manera, hi ha factors de seguretat contra tensions.


Resposta 3:

Factor de seguretat: és el terme relacionat amb el disseny normal i es multiplica o es divideix per carregar o estressar respectivament. Dit d’una altra manera, les càrregues d’actuació principals es multiplicaran per factor de seguretat.

Factor de seguretat parcial: és la consideració del factor de seguretat secundari. Es multiplica amb les càrregues dinàmiques i la càrrega que es preveu canviarà el seu valor


Resposta 4:

Aquests dos factors pertanyen a dos dissenys diferents de R.C.C. mètodes, a saber, Working Stress Method (Mètode tradicional) i Metode State Limit (mètode Modern).

"Factor de seguretat" o "Factor de seguretat" = Força de matèries / Prescripció admissible

En el model WSM de disseny, RCC es considera un material compost que es comporta com un material elàstic lineal (tensió sobre acer = tensió sobre formigó), la seguretat d'aquest material es garanteix subestimant la resistència del material. Es considera un factor de seguretat de tot el RCC, és a dir, d'acer i formigó units.

Tanmateix, a les últimes càrregues, el WSM falla i la tensió sobre l’acer no és igual a la tensió sobre el formigó. A LSM de disseny es garanteix la seguretat subestimant la resistència del material i sobreestimant les càrregues. LSM inclou dos factors de seguretat parcials, un per a acer i un altre per a formigó

Nota: "Parcial" s'utilitza en el context material i no per a diferències en la filosofia del disseny.


Resposta 5:

Aquests dos factors pertanyen a dos dissenys diferents de R.C.C. mètodes, a saber, Working Stress Method (Mètode tradicional) i Metode State Limit (mètode Modern).

"Factor de seguretat" o "Factor de seguretat" = Força de matèries / Prescripció admissible

En el model WSM de disseny, RCC es considera un material compost que es comporta com un material elàstic lineal (tensió sobre acer = tensió sobre formigó), la seguretat d'aquest material es garanteix subestimant la resistència del material. Es considera un factor de seguretat de tot el RCC, és a dir, d'acer i formigó units.

Tanmateix, a les últimes càrregues, el WSM falla i la tensió sobre l’acer no és igual a la tensió sobre el formigó. A LSM de disseny es garanteix la seguretat subestimant la resistència del material i sobreestimant les càrregues. LSM inclou dos factors de seguretat parcials, un per a acer i un altre per a formigó

Nota: "Parcial" s'utilitza en el context material i no per a diferències en la filosofia del disseny.


Resposta 6:

Aquests dos factors pertanyen a dos dissenys diferents de R.C.C. mètodes, a saber, Working Stress Method (Mètode tradicional) i Metode State Limit (mètode Modern).

"Factor de seguretat" o "Factor de seguretat" = Força de matèries / Prescripció admissible

En el model WSM de disseny, RCC es considera un material compost que es comporta com un material elàstic lineal (tensió sobre acer = tensió sobre formigó), la seguretat d'aquest material es garanteix subestimant la resistència del material. Es considera un factor de seguretat de tot el RCC, és a dir, d'acer i formigó units.

Tanmateix, a les últimes càrregues, el WSM falla i la tensió sobre l’acer no és igual a la tensió sobre el formigó. A LSM de disseny es garanteix la seguretat subestimant la resistència del material i sobreestimant les càrregues. LSM inclou dos factors de seguretat parcials, un per a acer i un altre per a formigó

Nota: "Parcial" s'utilitza en el context material i no per a diferències en la filosofia del disseny.


Resposta 7:

Aquests dos factors pertanyen a dos dissenys diferents de R.C.C. mètodes, a saber, Working Stress Method (Mètode tradicional) i Metode State Limit (mètode Modern).

"Factor de seguretat" o "Factor de seguretat" = Força de matèries / Prescripció admissible

En el model WSM de disseny, RCC es considera un material compost que es comporta com un material elàstic lineal (tensió sobre acer = tensió sobre formigó), la seguretat d'aquest material es garanteix subestimant la resistència del material. Es considera un factor de seguretat de tot el RCC, és a dir, d'acer i formigó units.

Tanmateix, a les últimes càrregues, el WSM falla i la tensió sobre l’acer no és igual a la tensió sobre el formigó. A LSM de disseny es garanteix la seguretat subestimant la resistència del material i sobreestimant les càrregues. LSM inclou dos factors de seguretat parcials, un per a acer i un altre per a formigó

Nota: "Parcial" s'utilitza en el context material i no per a diferències en la filosofia del disseny.


Resposta 8:

Aquests dos factors pertanyen a dos dissenys diferents de R.C.C. mètodes, a saber, Working Stress Method (Mètode tradicional) i Metode State Limit (mètode Modern).

"Factor de seguretat" o "Factor de seguretat" = Força de matèries / Prescripció admissible

En el model WSM de disseny, RCC es considera un material compost que es comporta com un material elàstic lineal (tensió sobre acer = tensió sobre formigó), la seguretat d'aquest material es garanteix subestimant la resistència del material. Es considera un factor de seguretat de tot el RCC, és a dir, d'acer i formigó units.

Tanmateix, a les últimes càrregues, el WSM falla i la tensió sobre l’acer no és igual a la tensió sobre el formigó. A LSM de disseny es garanteix la seguretat subestimant la resistència del material i sobreestimant les càrregues. LSM inclou dos factors de seguretat parcials, un per a acer i un altre per a formigó

Nota: "Parcial" s'utilitza en el context material i no per a diferències en la filosofia del disseny.