Quina diferència hi ha entre contracte de lloguer i contracte d’arrendament?


Resposta 1:

Un contracte d’arrendament o un contracte de lloguer és un document legal vital que s’hauria de completar abans que un propietari llogés una propietat a un arrendatari. Si bé els dos acords tenen una naturalesa similar, no són el mateix i és important comprendre les diferències.

Un contracte d’arrendament és un contracte entre un propietari i un arrendatari que cobreix el lloguer de la propietat durant llargs períodes de temps, normalment un període de 12 mesos o més. El contracte d’arrendament és molt específic per detallar les responsabilitats d’ambdues parts durant l’arrendament i inclou tota la informació necessària per garantir que les dues parts estiguin protegides.

1. Contractes d’arrendament

La durada del contracte d’arrendament i l’import de la renda mensual estan documentades i no es poden canviar. D’aquesta manera, l’arrendador no pot augmentar arbitràriament la renda i l’arrendatari no pot deixar l’habitatge sempre que vulgui sense repercussió.

El contracte d’arrendament és efectiu per al temps concret que s’indica al contracte i es considera finalitzat. Si els inquilins desitgen romandre a la propietat, ambdues parts hauran de signar un nou contracte d’arrendament.

Un propietari no està obligat a renovar els termes de l'antic contracte d'arrendament i és lliure de canviar els termes i les quantitats de lloguer si ho desitja. Per aquest motiu, alguns inquilins prefereixen signar un contracte d’arrendament a llarg termini si la renda mensual és molt raonable i en una zona on és probable que els lloguers augmentin durant la durada del contracte d’arrendament.

2. Contractes de lloguer

Un contracte de lloguer difereix d'un contracte d'arrendament, ja que no és un contracte a llarg termini i sol produir-se de forma intermèdia. Aquest contracte d’arrendament de mes a mes caduca i després es renova cada mes prèvia acord de les parts implicades.

Totes les mateixes estipulacions s’inclouen en un contracte d’un mes a mes que en un contracte d’arrendament estàndard; tanmateix, l’arrendatari o l’arrendador poden alterar els termes de l’acord al final de cada mes. El propietari té l’opció d’elevar el lloguer o sol·licitar que l’inquilí abandoni el local sense violar el contracte de lloguer. Tot i això, l'arrendador ha de donar un avís adequat de 30 dies per deixar-se, abans de sol·licitar que l'arrendatari abandoni la propietat.

3. Pros i contres

Tant els contractes d’arrendament com els de lloguer mensual presenten els seus avantatges i inconvenients. Els contractes de lloguer permeten als propietaris llogar propietats que potser no serien desitjables per a lloguers a llarg termini. També és avantatjós quan els imports del lloguer puguin augmentar ràpidament, permetent al propietari renegociar de mes en mes les condicions del contracte. Beneficien els inquilins que només necessiten romandre en un determinat lloc durant una transició o quan no estiguin segurs de quant temps volen llogar a la zona concreta.

D'altra banda, un contracte d'arrendament és avantatjós per a un propietari proporcionant l'estabilitat dels ingressos a llarg termini garantits. És avantatjós per a un arrendatari perquè es fixa en la quantitat de lloguer i la durada del contracte d’arrendament i no es pot canviar encara que augmentin els valors de la propietat o del lloguer.

http://wazzeeer.com


Resposta 2:

Sovint, aquests termes s’utilitzen de forma intercanviable, però hi ha petites diferències.

Un contracte d’arrendament descriu un document contractual que tendeix a ser molt més específic i delinea no només el pagament, sinó també l’ús previst de l’espai.

D'altra banda, un contracte de lloguer descriu el pagament, però els termes solen ser més amplis i normalment poden canviar-ne les parts.

Si esteu interessats en crear o revisar un acord per a la vostra propietat, heu de consultar un assessor jurídic adequat. LawTrades ofereix solucions completes per a persones involucrades en el mercat immobiliari. L'acord que signe (ja sigui com a ocupant o arrendador) ha de ser hermètic i completament entès. Tenim una funció anomenada LawTrades Micro que us pot interessar. Per obtenir una tarifa baixa (normalment 25 dòlars), podeu fer una pregunta a un dels nostres advocats experimentats i rebre una resposta personalitzada en 48 hores. Espero que això us ajudi: bona sort!


Resposta 3:

Sovint, aquests termes s’utilitzen de forma intercanviable, però hi ha petites diferències.

Un contracte d’arrendament descriu un document contractual que tendeix a ser molt més específic i delinea no només el pagament, sinó també l’ús previst de l’espai.

D'altra banda, un contracte de lloguer descriu el pagament, però els termes solen ser més amplis i normalment poden canviar-ne les parts.

Si esteu interessats en crear o revisar un acord per a la vostra propietat, heu de consultar un assessor jurídic adequat. LawTrades ofereix solucions completes per a persones involucrades en el mercat immobiliari. L'acord que signe (ja sigui com a ocupant o arrendador) ha de ser hermètic i completament entès. Tenim una funció anomenada LawTrades Micro que us pot interessar. Per obtenir una tarifa baixa (normalment 25 dòlars), podeu fer una pregunta a un dels nostres advocats experimentats i rebre una resposta personalitzada en 48 hores. Espero que això us ajudi: bona sort!