Quina diferència hi ha entre la cortesia i la bondat?


Resposta 1:

L’objectiu de la cortesia és fer que les coses funcionin bé. El que la cortesia intenta evitar és el malestar social.

L’objectiu de l’amabilitat és fer que els altres se sentin acceptats. De vegades l’amabilitat provoca malestar social.

Per exemple, el 1950, va ser perfectament educat llençar una persona de color d’una església blanca, sempre que no fes embusses mentre ho fes, però mai no seria amable.