Quina diferència hi ha entre ecologia vegetal i animal?


Resposta 1:

És difícil respondre. “Ecologia” és estudiar tots els aspectes de gairebé tot. En aquest cas, necessito que us pregunteu per vosaltres mateixos, preferiu estudiar plantes o més aviat estudieu animals. En qualsevol dels dos casos, l'estudi ha de ser detallat, des de l'evolució fins a on les coses podran passar en diferents situacions en el futur. Com es pot estudiar què pot estudiar, en diferents situacions, com pot canviar un tipus específic d'animal o planta amb el pas del temps en diferents condicions. Per descomptat que ho sabeu, el canvi sempre necessita temps, els canvis de ratllat triguen més temps. Si treballes amb animals, treballes amb alguna cosa que té un cervell, alguns més, menys. De qualsevol forma, si treballes amb plantes, no hi ha un cervell real, però tot i així, hi ha el potencial i la capacitat d'adaptació en el temps pendents de la malaltia. Encara veig que aquesta és una pregunta molt difícil de respondre i sorprenent, altres poden ser més útils. L’única cosa que sento és certa, no tingueu pressa, es requereix molt de temps per canviar notablement la majoria del temps.

Bona sort